Pietersiet

  • Negatieve Ballast uit verleden en vorige levens loslaten
  • Vinden van je eigen weg
  • Blokkades oplossen zodat deze geen invloed meer hebben
  • Concentratie
  • Astraal reizen
  • Stress

Chakra: Voorhoofd Chakra

Essentiële Oliën: Release, Sage, Magnify your Purpose en Stress Away